Είστε εδώ

Συνεχίζουν… φασαρία διά των μαχητικών στο Αιγαίο οι Τούρκοι

Συνεχίζει την επίδειξη προκλητικότητας δια της χρήσης του στρατιωτικού, εν προκειμένω του αεροπορικού, «εργαλείο», καθώς είχαμε και σήμερα παραβιάσεις και

Top