Είστε εδώ
Αρχική Σελίδα > Πολιτισμός > Βιβλία > ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Π.Π.ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Π.Π.ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ  ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΑ  ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,ΤΟΥ Π.Π.ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

ΘΡΑΚΗ – ΤΟ ΜΗΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΙΔΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΕΛΟΔΟΥΛΟΣ ΓΡΑΙΚΥΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΘΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ


 Ἡ παροῦσα ἐργασία τοῦ Πολίτη Παναγιώτη Παπαγαρυφάλλου, ἀποτελεῖ μία ἀπόλυτα ἐνδιαφέρουσα καί ἐθνωφελῆ συμβολή στήν προσπάθεια γιά τήν ἐνημέρωση καί ἀνάδειξη τοῦ Ἐθνικοῦ Θέματος τῆς Θράκης μας. Μία συμβολή, ἡ ὁποία ἐτοῦτα τά χρόνια τῆς Γενικῆς Πολιτικῆς Παρακμῆς ἀποκτᾶ βαρύνουσα Ἐθνική σημασία ἐν ὄψει τοῦ γεγονότος ὅτι, συνεπεία ἀδιαφορίας καί ἀκηδίας τοῦ Ἀθηνοκεντρικοῦ Κράτους, ἡ Θράκη μας ἀφέθηκε, σχεδόν, στήν τύχη της. Πρόκειται γιά μία ἐπικίνδυνη Πολιτική, ἡ ὁποία δυστυχέστατα ἕλκει τήν καταγωγή της ἀπό τούς χρόνους τοῦ διανοητοῦ Ἴωνος Δραγούμη, ὁ ὁποῖος ἔκτοτε καυτηρίασε αὐτή τήν Πολιτική τῶν τότε Κυβερνώντων. Εἶναι ἀναμφίβολο ὅτι αὐτή ἡ Ἐθνοκτόνος Χλωροφορμίαση ἐξουσιαστῶν καί μεγάλου μέρους τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ στήν ὑπεράσπιση τῆς Θράκης, ἀφήνει ἐλεύθερο τό πεδίο δράσης τῆς ἐποφθαλμιούσης Τουρκίας, ἡ ὁποία, διά μέσου τοῦ ἐκεῖ Προξενείου της, ἀσκεῖ ἐπικίνδυνη ἀντεθνική Πρoπαγάνδα δρώσα παντοιοτρόπως, γιά τήν Ἐθνολογική ἀλλοίωση τῆς Θράκης. Μία ἀλλοίωση ἡ ὁποία ἐκκολάπτεται, ἀνθίζει καί καρπίζει μέ τήν ἀμετακίνητη Τουρκική προοπτική καί ἐπιδίωξη νά ἀπόσπασει τήν Πανάρχαια Ἑλληνική Θράκη ἀπό τόν Ἐθνικό μας Κορμό. Πρόκειται γιά συνέχιση καί προέκταση, μέ ἄλλον ἐπιβουλέα, τῆς προσπάθειας τήν ὁποία ἄρχισε ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1920 τό Κουμουνιστικό Κόμμα Ἑλλάδος μέ ἐντολές τῆς Γ’ Διεθνοῦς. Ἀπεργάστηκε τήν ἀπόσπαση τῆς Θράκης ἀπό τόν Ἐθνικό μας κορμό μέ τήν περίφημη ἀντεθνική πολιτική του θέση γιά τήν ἴδρυση «Κράτους τοῦ Αἰγαίου». Μέ τοῦτο τό Ἐθνικό του δοκίμιο ὁ συγγραφέας, μᾶς δίνει μία συνοπτική σφαιρική εἰκόνα τῆς Θράκης τόσο ἀπό ἄποψη Ἱστορίας ὅσο καί ἀπό ἄποψη θολῆς Ἐθνικά Πολιτικῆς, ἀναδεικνύοντας ταυτοχρόνως τίς ὕπουλες ἄλλα καί ἔκδηλα ἐμφανεῖς Τουρκικές δραστηριότητες, οἱ ὁποῖες στό ἐγγύς μέλλον θά θέσουν σέ κίνδυνο τήν Ἐθνική μας ὑπόσταση. Τελειώνοντας τοῦτο τό προλογικό σημείωμα δέν μπορῶ παρά νά συμφωνήσω μέ τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου τόν ὁποῖον κρούει ὁ συγγραφέας ἐν κατακλείδι τῆς ἐργασίας του γράφοντας ὅτι, τά ἐπικίνδυνα φαινόμενα τά ὁποῖα ἐκτυλίσσονται στούς κόλπους τῆς Θράκης, ἰδιαίτερα τοῦτα τά χρόνια «ἀποτελοῦν ἀπότοκο τοῦ γενικότερου κλίματος ἡττοπάθειας καί φιλοτουρκισμοῦ πού ἐνδημοῦν τόσο στήν Θράκη ὅσο καί στά μυαλά ἀρκετῶν Πολιτικῶν μας». Ἀνδρέας Παπαμιχαήλ Ἰατρός Καρδιολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ

Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 – 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435

                facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
(Visited 16 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση

Top