Είστε εδώ
Αρχική Σελίδα > Slider > Ἡ σημασία τῆς ἐθνεγερσίας τοῦ 1821, σήμερα

Ἡ σημασία τῆς ἐθνεγερσίας τοῦ 1821, σήμερα

τοῦ Ἀθ. Κόρμαλη, ἀντιπροέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως ἐπί τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων

 

Στήν βαθειά ψυχή τοῦ Ἕλληνα τό Εἰκοσιένα «μέ χίλιες γλῶσσες κραίνει»…

Σ’αὐτή τήν ἄχαρη, δύσκολη καί ἀπολίτιστη ἐποχή τῶν Μνημονίων, ὁπότε ὁ δαιμονικός θερισμός ἔχει ἀποκεφαλίσει ἠθικές καί πνευματικές Ἀξίες -καθώς καί ὅσους ἀληθινά ξεχωρίζουν-, οἱ ὁποῖες (Ἀξίες) στήριζαν καί ἐμψύχωναν τήν ἀνθρώπινη ζωή, τήν καθημερινότητα, τό Πεπρωμένο.

Χρειάζεται ἑπομένως, κόπος καί πόνος γιά νά καταφέρει ἕνας λαός νά ἀνυψώσει μία ἐθνική ἐπέτειο ψηλά, νά τήν ἀντικρύσει καί πάλι σάν κάτι τό θεϊκό, νά τήν τιμήσει εὐεργετημένος, νά τήν ἐνθυμεῖται, διαχρονικά, ὅσα χρόνια καί ἄν περάσουν, νά σβήσει τίς Σειρῆνες τοῦ εὐδαιμονισμοῦ καί τῆς Παγκοσμιοποίησης πού οὐρλιάζουν γιά Λήθη, νά νοιώσει τό Εἰκοσιένα μέ τήν ἱερότητα, πού ἀπαιτεῖται ἀντικρίζοντας ἡρωϊκά ἱστορικά γεγονότα, τά ὁποῖα σοῦ χάρισαν ἐλεύθερη ζωή, ἀνεξάρτητη Πατρίδα.

Κι’ὅμως, ὑπακούοντες σέ θολά καί ἄδηλα ρεύματα τῆς ἐποχῆς, πού παρασύρουν συνειδήσεις ἐπιβάλλουμε Ἀ-Γνωσία, λησμονήσαμε Ἱστορία καί Πολιτισμό, μειώσαμε τή διδασκαλία τους, ὑποβιβάσαμε τήν Ἀξία τους.

Χρωστοῦμε -πιά- πολλά σ’αὐτούς πού πέρασαν, θἄρθουν, θά περάσουν… Καί ἡ Νέμεσις δέν ἀστειεύεται. Ἡ Ἱστορία παραμελημένη ζητεῖ καί ἐπιτυγχάνει, ἀνταπόδοση γιά τά πλήγματα, πού δέχθηκε καί τιμωρεῖ, τιμωρεῖ ἀλύπητα!

Ἐδῶ καί δεκαετίες οἱ Ἕλληνες μαθητές δέν μαθαίνουν γιά τόν σύνδεσμο μεταξύ Γένους καί ἑλληνικῆς γῆς.

Δέν γνωρίζουν τούς ἡρωικούς ἀγῶνες γιά τήν ἀπόκτηση καί διατήρηση τῆς Ἐλευθερίας, ἑπομένως δέν πρόκειται νά φροντίσουν ποτέ, γιά τήν ἀπόκτηση καί διατήρησή της πάση θυσία, δέν θά ἀντισταθοῦν σέ καμμιά ξένη ἐξάρτηση καί ἐπιβουλή, θά ἀφομοιώσουν καί θά βιώσουν      -γιά πάντα- στήν ζωή τους τό σύνδρομο ὑποτέλειας…

Ἀγνοοῦν τήν σχέση τους μέ τούς νεκρούς ἥρωες, τήν ἴδια τήν ὑπαρξή τους, ὡς συνδετικοῦ κρίκου, ἀνάμεσα στό χθές καί στό μέλλον τοῦ τόπου.

Ἡ ὀρθή διδασκαλία τῆς Ἱστορίας ἀποβλέπει στήν μετάδοση ἱστορικῶν γνώσεων, στήν ἱκανοποίηση τοῦ Πολίτη νά γνωρίζει τό παρελθόν γιά νά ἑρμηνεύσει, ὀρθά, τό παρόν, νά κατανοήσει τήν πολιτιστική καί πολιτική ζωή καί νά ἐπιθυμεῖ νά συμμετάσχει στήν προσπάθεια γιά ἕνα καλύτερο αὔριο.

Οἱ Ἕλληνες σήμερα, κουρελιασμένοι, ὑλικῶς καί ἠθικῶς, ἀπό τήν ἀπαράδεκτη μειοδοτική πολιτική δεκαετιῶν καί τίς συνέπειες ἐφαρμογῆς τῶν Μνημονίων βιώνουν, ἀνεξήγητα ἀδρανεῖς καί ἀπαθεῖς, τήν καταστροφή ἀγνοῶντας τίς ἀληθινές προεκτάσεις καί τό μέγεθός της.

Τά μηνύματα «τοῦ ἀθάνατου κρασιοῦ τοῦ ‘21» φαντάζουν μακρυνά καί ἀνεξήγητα, ἐφ’ὅσον οἱ Ἀξίες τῆς Πατρίδας, τῆς Ἐλευθερίας καί τῆς Ἐθνικῆς Ἀξιοπρέπειας ἔχουν πλέον ξεθωριάσει…

 

* * *

 

Ἑλλάδα τοῦ Ὁμήρου, τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Ἀριστοτέλη. Ἑλλάδα τοῦ Περικλῆ, τοῦ Λεωνίδα, τοῦ Μιλτιάδη, τοῦ πολέμαρχου καί ἐκπολιτιστῆ Μεγαλέξανδρου, τοῦ Κολοκοτρώνη, τοῦ Ἀνδρούτσου, τοῦ Κανάρη, τοῦ Καραϊσκάκη, τοῦ Θεμιστοκλῆ καί τοῦ Παύλου Μελᾶ.

Ἑλλάδα τοῦ Ἰουστινιανοῦ καί τοῦ Παλαιολόγου.

Ἑλλάδα τῆς Παλλάδας καί τῆς Παναγιᾶς!

Ἑλλάδα τοῦ Ὀλύμπου καί τῆς Ὀρθοδοξίας!

Ἑλλάδα πού ἀντέχεις, Ἕλληνες πού ἀγωνίζεσθε!

Ἡ δύναμη τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἔσωσε τό Γένος.

«Ἐλευθερία ἤ Θάνατος» ἦταν τό σύνθημα καί ὁ Ἀγώνας τελεσφόρησε. Τό Ἔθνος ὀρθοπόδησε, γιά νά γνωρίσει ἀπό τότε στήν συνέχεια νίκες, δόξες, πρόοδο ἀλλά καί πικρές ἧττες, δυσκολίες, καταστροφές κλυδωνισμούς καί ἀδιέξοδα!…

Σήμερα ἡ Πατρίδα μας βρίσκεται ἀντιμέτωπη μέ τεράστια προβλήματα καί χωρίς δυνάμεις. Χρειάζεται νά σταθεῖ μέ τό ἴδιο θάρρος, τήν ἴδια ψυχή, τήν ἴδια τόλμη, τήν ἴδια ἑνότητα καί ἀδελφοσύνη, ξαναφέρνοντας τήν Ἱστορία στήν ἀφετηρία της, ὁπόταν πιθανόν καί οἱ Φράγκοι νά Ἑλληνέψουν (Ὀδυσ. Ἐλύτης «Ὁ Μικρός Ναυτίλος»).

(Visited 22 times, 1 visits today)
mm
Αθ. Κόρμαλης
Γεννήθηκα στήν Ἀθήνα τό 1958 καί μεγάλωσα στόν Δῆμο Ζωγράφου. Πτυχιοῦχος Νομικῆς Ἀθηνῶν καί Δημοσίου Δικαίου καί Πολιτικῶν καί Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν. Ὑπηρέτησα στό πολεμικό Ναυτικό (Γραφεῖο Δικαίου Θαλάσσης Ὑπ.Ἐξ.) Ἕνα ταξίδι (1984) (μέ ἀφορμή ἀγῶνες Στίβου), στήν Στάρα Ζαγόρα καί τήν Φιλιππούπολη, καθώς καί μία ἀποστολή στήν Νοτ. Ἰταλία καί Σικελία (στούς Ἑλληνοφώνους καί τούς Ἀρβανίτες) ἦταν ἡ ἀφορμή νά ξεκινήσει ἡ βαθύτερη ἐνασχόληση μέ τήν Ἑλληνική Γραμματεία, τόν Πολιτισμό, τήν Ἱστορία, τήν Παράδοση τήν Γλῶσσα τήν προσπάθεια γιά τά Δίκαια τῶν ἑλληνικῶν μειονοτήτων, ἑλληνοφώνων καί Ἀποδήμων. Μακρυά (πολύ μακρυά...) ἀπό τά κόμματα ἀπό τό 1979, πίστεψα στόν ἀγῶνα τήν ἀγωνία καί τήν προσφορά τῶν συλλόγων (συν+λόγος) μέ συνεχή δράση, διάλογο, συνεργασία καί σεβασμό στήν γνώμη τοῦ ἄλλου. Ἀνατ. Ρωμυλία, Νοτ. Ἰταλία (Ἀπουλία, Καλαβρία, Σικελία), Παλαιστίνη, Μοναστήρι, Βορ. Ἤπειρος, Ἕδρες διδασκαλίας τῆς Ν. Ἑλληνικῆς, στά ξένα Πανεπιστήμια, Ἑλληνικές Κοινότητες τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ἦταν τά ἐρεθίσματα καί οἱ σταθμοί ἐμπειριῶν γιά τήν διάσωση τοπικῶν ἑλληνικῶν διαλέκτων, τήν διάδοση τῆς Ν. Ἑλληνικῆς καί τῆς λαϊκῆς μας παράδοσης. Ἱδρυτικό μέλος σέ συλλόγους καί ἑνώσεις («ΕΝΩΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΙΩΤΩΝ», «Ἰνστιτοῦτο Δια-βαλκανικῶν Σχέσεων» κ.ἄ.) Πρόεδρος στόν Ἐπιστημονικό Σύλλογο Νέων τῶν Ἀμπελοκήπων (ΕΣΝΑΜ) τῶν Ἀθηνῶν (ΕΣΝΑ), στόν ΟΔΕΓ (Ὀργανισμό γιά τήν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης). Συγγραφέας βιβλίων σχετικῶν μέ τίς Ἀλησμόνητες Πατρίδες: (Ἀνατ. Ρωμυλία, Ἀνατ. Θράκη) τήν Ἑλληνική Ἱστορία, (Σκιαδικά, Μάχη Μαραθῶνος, Ἐκτέλεση Ἰ. Δραγούμη), τά Ἑλληνικά Δίκαια στό Αἰγαῖο Πέλαγος, (Ἡ ἀπάντηση στήν τουρκική πρόκληση) τήν Ἀντίσταση στήν Βορ. Ἤπειρο. Καί ἡ Ἰθάκη νά φαντάζει ἀκόμη μακρυά... Οἱ ἐμπειρίες πολλές, ἡ ἠθική ἱκανοποίηση μικρή. Κανείς δέν ξέρει ἄν καί τί πετύχαμε σ’αὐτήν τήν προσπάθεια. Ὅμως, σίγουρα, ἡ συνείδηση εἶναι καθαρή καί ἥσυχη...

Αφήστε μια απάντηση

Top