Είστε εδώ
Αρχική Σελίδα > Ανακοινώσεις > Περί καταργήσεως τοῦ «Ἐπιταφίου» τοῦ Περικλέους καί τῆς Ἀντιγόνης τοῦ Σοφοκλέους

Περί καταργήσεως τοῦ «Ἐπιταφίου» τοῦ Περικλέους καί τῆς Ἀντιγόνης τοῦ Σοφοκλέους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως

ἐπί τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων

Τό Δ.Σ. τῆς Ἐπιτροπῆς μας, παρακολουθώντας μέ ἔκδηλη ἀνησυχία τήν ἔλλειψη τοῦ ἀπαιτούμενου ἐνδιαφέροντος ἀπό τούς χειρισμούς τῆς κυβέρνησης καί τήν ἀδιαφορία τοῦ πνευματικοῦ κόσμου τῆς χώρας, γύρω ἀπό τήν πορεία τῶν Ἐθνικῶν μας θεμάτων, καθώς καί τήν ἀποδόμηση τῆς ἀρχαιοελληνικῆς Γραμματείας ἀπό τήν διδακτική ὕλη τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων:

Κ α τ α γ γ έ λ ε ι

Τίς ἀδιανόητες ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργείου Α-παιδείας νά καταργήσει ἀπό τό σχολικό πρόγραμμα τόσο τόν «Ἐπιτάφιο» τοῦ Περικλέους, ὅσο καί τήν Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους.

Πρόκειται γιά ἐνέργειες καί ἀποφάσεις πού ὄχι μόνο εἶναι ἄστοχες καί ἀπαράδεκτες ἀπό κάθε ἄποψη, ἀλλά συνιστοῦν καί κυνική παραβίαση τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Συντάγματος καί εἰδικότερα τῆς παραγράφου 2.

Ἡ Ἐπιτροπή μας θεωρεῖ ὅτι αὐτές οἱ ἀποφάσεις ὑπονομεύουν εὐθέως τόν ἐθνικό μας πολιτισμό καί ἐκθέτουν τήν Ἑλλάδα στήν ἀνθρωπότητα, τῆς ὁποίας, Σχολεῖα καί Πανεπιστήμια εἰσάγει στά ἐκπαιδευτικά της προγράμματα τόσο τά ἀρχαῖα Ἑλληνικά, ὅσο καί κλάδους τῆς ἀρχαιοελληνικῆς Γραμματείας.

Ἡ Ε.Ε.Ε.Θ.

Ἀπαιτεῖ: Τήν ἄμεση ἀνάκληση αὐτῶν τῶν ἀποφάσεων καί καλεῖ τόν ἐκπαιδευτικό, ἐπιστημονικό καί πνευματικό κόσμο νά ὑπερασπίσει τόν ἐθνικό μας πολιτισμό.

Ὅταν ἡ πολιτισμένη ἀνθρωπότητα ἐκφράζει τό θαυμασμό καί τήν εὐγνωμοσύνη της στόν Ἀρχαιοελληνικό Πολιτισμό, εἶναι ἀκατανόητο καί ἀπαράδεκτο, στή χώρα πού ὑπῆρξε ἡ μήτρα τοῦ παγκοσμίου πολιτισμοῦ νά τόν καταργεῖ στά σχολεῖα της.

Ἐν ὄψει τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ κυβέρνηση καί οἱ κάθε λογής σύμβουλοί της δηλώνουν ὁπαδοί τῆς θεωρίας τοῦ ἱστορικοῦ καί διαλεκτικοῦ ὑλισμοῦ καί ὅτι ἐνδεχομένως νά καταπολεμοῦν τήν ἀρχαιοελληνική Γραμματεία στό ὄνομα τοῦ … ἀντιρατσισμοῦ, ἡ Ἐπιτροπή μας θεωρεῖ σκόπιμο καί ἀναγκαῖο νά τούς καταστήσει γνωστό ὅτι: Ὁ Κ. Μάρξ διάβαζε ἀπό τό πρωτότυπο τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά καί ἦταν βαθύς γνώστης τῆς ἀρχαιοελληνικῆς Γραμματείας τήν ὁποία τιμοῦσε καί ἐκτιμοῦσε μέχρι εὐλάβειας.

Δέν εἶναι ἐδῶ ὁ κατάλληλος χῶρος νά τούς παραθέσουμε σχετικά κείμενα ἀλλά θεωροῦμε ἐπαναγκές νά τούς κάνουμε γνωστό -ἄν δέν τό γνωρίζουν- ὅτι στά 1841, ὁ Μάρξ κατέθεσε τή διδακτορική του διατριβή στό Παν/μιο τοῦ Βερολίνου, ἡ ὁποία εἶχε ὡς θέμα: «Ἡ διαφορά τῆς δημοκρίτειας καί ἐπικούρειας φυσικῆς φιλοσοφίας» (ἐκδ. «Γνώση» Ἀθήνα 1983).

Μ’ αὐτό τό ἑλληνικό θέμα ἀσχολήθηκε τότε ὁ νεαρός Μάρξ -στά 23 του- ὁ ὁποῖος, ἔγραψε σ’αὐτή ὅτι: «Ὁ Ἕλληνας φιλόσοφος εἶναι κοσμοπλάστης καί ὅτι ¨ἡ ἑλληνική φιλοσοφία μετανάστευσε στή Ρώμη¨, ἡ ὁποία ¨ἄντλησε διδάγματᨻ (σελ. 20 καί 68).

Στήν ἐν λόγω διατριβή ὁ νεαρός Μάρξ παρέθεσε καί τούτη τή γνώμη τοῦ Γερμανοῦ φιλοσόφου G. Hegel, ὁ ὁποῖος, ὡς ἄριστος γνώστης τῆς ἀρχαιοελληνικῆς φιλοσοφίας ἔγραφε: «Οἱ Ἕλληνες θά μείνουν αἰώνια οἱ δάσκαλοί μας» (σελ. 246).

Ἡ Ἐπιτροπή Ἐνημερώσεως ἐπί τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων, θεωρεῖ ὅτι ἡ ἐπί τοῦ προκειμένου ἐκπαιδευτική πολιτική τῆς «σοσιαλιστικῆς» κυβέρνη­σης ἀποβλέπει στόν ἀνασκολοπισμό τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἀντίθετα μ’ὅ,τι συμβαίνει στήν ἀνθρωπότητα.

Ἀπό ὁποιαδήποτε σκοπιά κι’ἄν ἑρμηνευθεῖ ἡ ἐπί τοῦ προκειμένου ἐκπαιδευτική πολιτική τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας πρέπει νά θεωρηθεῖ ὡς Τείνουσα στόν ἀφελληνισμό τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καί γιά τό ἐθνικό αὐτό ἔγκλημα δέν ἔχει καμμία ἐξουσιοδότηση ἀπό τούς Ἕλληνες καί Ἑλληνίδες πού ψήφισαν τήν κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

 

Ἀθήνα 3 Φεβρουαρίου 2017

Γιά τό Δ.Σ. τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως Ἐθνικῶν Θεμάτων

 

Ὁ Πρόεδρος                                           Ὁ Γενικός Γραμματεύς

 

 

Πολίτης Π. Λ. Παπαγαρυφάλλου                               Ἀλέκος Σύρμας

 

 

 

ΥΓ. Ἐνῶ ἡ ἀνακοίνωση αὐτή βρισκόταν στό στάδιο τῆς ἀποστολῆς, τό Ὑπουργεῖο ἀνακοίνωσε τήν ἀνάκληση γιά τό δεύτερο ζήτημα.

Νά ἀκολουθήσει γρήγορα καί ἡ ἀνάκληση γιά τόν «Ἐπιτάφιο» τοῦ Περικλέους.

 

(Visited 25 times, 1 visits today)

Αφήστε μια απάντηση

Top